Group Exhibition : Sappho Women, International Eressos Women's Festival

Mikelia Asupta Legatou participates with her ceramic works.

Participating artists :
  • Anne Welch
  • Tunde Hidvegi
  • Tatini Moraitou
  • Kath Hurley
  • Fereniki Tsamparli
  • Tracie Peisley
  • Lisbeth Lynghoft
  • Asupta Mikelia Legatou
  • Rodakinia Kalaitzi

Town Hall Skala Eressos
8-21 September 2013
Opening hours : 19.00 - 23.00